The Trip 25 November – 6 Januari

Zondag 25 november, eerste dag van The Trip

Beetje onrustig geslapen. Gisteren een leuke avond gehad met Sound Trip in Veldhoven. Leek lastig te worden. Met een klassiek orkest beginnen terwijl de bladmuziek nog onderweg is, is niet echt de ideale volgorde. Volgende keer neem ik toch zelf weer een setje mee…. Maar “de Vooruitgang” uit Stiphout deed zijn naam eer aan, waanzinnige orkest! Enthousiast publiek en een lekkere energie. Orihana was mee voor geluid en video opnames, gezellig! Ik krijg gewoon veel energie van zo’n avond. Teveel om rustig te slapen, dus alle film en geluidsbestanden maar gelijk in Google Drive gezet. Goede systeemtest voor de komende weken.

Vanochtend liep de wekker op tijd af, op naar Schiphol. Lekker luxe, vanuit IBIS hotel Schiphol. Tien minuutjes in de shuttlebus en ik was er. (Overigens, de reden waarom ik zo weg ben van dit hotel is hun Irish Pub. Gaan ze om 24 uur dicht 🤪. Leuk als je om 0.30 uur arriveert. Het wordt ook nooit wat met mij en Amsterdam!)

Probleemloos ingecheckt en vamos!

Maar niet heus…….gelijk vertraging. Op naar Moskou voor de overstap naar Hong Kong. We blijven maar cirkeltjes vliegen boven het vliegveld van Moskou. Leuk, maar ondertussen is mijn vervolgvlucht vertrokken, zonder mij…..🤨

Chaos bij de transferbalie. Boze mensen, en medewerkers die in een tempo werken wat wij niet echt gewend zijn.

Ze lossen overigens alles op, wat volgens mij niet zo heel simpel is. Vóór mij zijn mensen goed opgefokt, zeker als ze te horen krijgen dat ze morgenavond pas door kunnen vliegen. Ze mogen in een hotel slapen op de luchthaven, kunnen niet de stad in, geen visum.

Ik heb me alleen boos gemaakt over voordringende mensen. India versus Rotterdam: 0-1 😎.

Relaxed tegen de balie medewerkster, en warempel, ik moest nog opschieten om mijn vlucht te halen. Eerst naar Beijing en dan een vlucht naar Hong Kong. Go with the flow, helemaal goed!

Onmiskenbaar onderweg naar China, hilarisch zijn die gasten! Komen niet meer bij om mijn baardje, gele schoenen, aanstekelijke energie, dat was hun zin nadat ik 10 seconden in de luchthavenbus stond. Nou ja, je kunt het erger treffen.

Op de één of andere manier heb ik geen contact met Russen en is het gelijk dikke pret met Chinezen. 

Nog even proberen of ik de eigenaar van mijn AirB&B kan contacten, ben zeven uur later 😅.

Goed voor het budget, zo’n vertraging levert ongeveer € 600 op 🤑.  En mijn planning gooit het niet in de war, want die heb ik niet. Het is nog wel wennen, maar het “modern nomad” bestaan wordt me wel gelijk in mijn gezicht gedrukt vandaag. Accepteren dat het is zoals het is en zien waar het leven je brengt. Voorlopig in Beijing, we hangen in de lucht dus dat gaat goed komen. Om mij heen een gebrabbel van Russisch en Chinees. Lijkt wel een beetje op het Brabants van gisteravond…..

Maandag 26 november

Een korte dag, 7 uur tijdsverschil overbruggen. Inderdaad aangekomen in Beijing. De “overboek mevrouw” in Moskou had mijn vluchtnummer voor de vlucht naar Hong Kong op de boardingpass naar Beijing geschreven. Toch maar even naar de transferdesk om te checken of dit ok is. Nee dus….😀.

Volgende uitdaging: hoe krijg ik zo’n ding. In moet door de douane en dan in de vertrekhal opnieuw inchecken. In mijn logica gaat dat niet werken omdat je voor China een visum nodig hebt, die ik niet heb. En inderdaad, dit gaat niet werken. Om een lang verhaal kort te maken. Hoe kom je in het bezit van een boardingpass, hoe omzeil je de douane, en dat alles binnen twee uur anders heb ik ook deze vlucht gemist. Twee luchthavenmedewerkers houden zich ermee bezig.Lastig dat je eigenlijk niet kunt communiceren met ze. Engels is niet bijzonder ontwikkeld. Uiteindelijk door een interne werknemers route in een bus uitgekomen die me tussen de vliegtuigen door naar de vertrekhal brengt. Daar staat weer iemand mij op te wachten die mij naar de goede gate brengt. Op het moment dat ik de gate zie valt er een boardingpass uit de lucht en alles is gefixed. Er staat dus een medewerker op een hogere verdieping die dat ding heeft gedrukt en die laat hem vrolijk naar beneden dwarrelen om tijd te winnen. GENIAAL!

Zeven uur later dan gepland sta ik in Hong Kong. Mijn bagage blijkt nog in Beijing te staan, haha. Dat gaat wel goed komen ergens deze week. Hoef ik het nu ook niet mee te sjouwen, wel ff lekker.

Op naar de metro!! Another day at the Office 😂.

Toch nog een staartje:

In de koffer zitten wat dingetjes zoals een harddisk, een GoPro, speakertje, dat soort dingen. Via de mail krijg ik bericht dat mijn koffer niet door de beveiliging is gekomen. Ik kan hem ophalen in Beijing of afstand doen van mijn koffer, haha…. leuke opties. Beijing is vier uur vliegen vanuit Hong Kong.

Nummer opgevraagd van het beveiligingsbedrijf en bellen dan maar. Anderhalf uur met hun aan de telefoon gehangen, toch maar weer op zijn Rotterdams geëindigd 😉.

Eén dag later bericht gekregen dat mijn bagage toch in Hong Kong is aangekomen.

Systeembreker 😊

Sunday November 25th first day of the trip

I’ve had quite a restless night. Yesterday I had a great evening with Sound Trip in Veldhoven. It was going to be difficult. Working with a classical orchestra while the sheet music is still on its way is not really the ideal order. Next time, I’ll bring my own music again…

But ‘the Progression’ from Stiphout honored its name, marvelous orchestra! An enthusiastic public and a great energy. Orihana came with me for sound and video, that was fun! I just get a lot of energy on a night like that. Too much to be able to sleep soundly, so I uploaded all the videos and sound files in Google Drive. A great test for the following weeks.

This morning my alarm went off on time, so off to Schiphol. Very fancy ride there from my IBIS hotel, ten minutes in the shuttle bus and I was there. (By the way, the reason why I love this hotel so much is their Irish Pub. But they closed at 00:00 🤪That’s great for when you arrive BEFORE 0.30. I’ll never get the hang of Amsterdam!)
I checked in without a problem and vamos!

Yeah right… I’m immediately delayed. Off to Moskou for the transfer to Hong Kong. We circle around the airport of Moskou. Great, but meanwhile, my next flight has left, without me… 🤨

Chaos at the transfer desk. Angry people, and employees working at a speed we’re not really used to. Afterwards, they solve everything, something can’t be too simple, I think. The people in front of me are very upset, even more so when they hear they can only travel tomorrow night. They can sleep in a hotel at the airport, but can’t enter the city without a visa. I only got angry about people cutting in line. India Vs. Rotterdam: 0-1 😎

I’m calm with the desk employee, and still, I had to hurry up to catch my flight. First to Beijing and then a flight to Hong Kong. Go with the flow, it’s all good!

We’re definitely on our way to China, those guys are hilarious! They all laugh at my beard, yellow shoes and contagious energy. That’s what they said after ten seconds with me on the airport bus. Oh well, it could be worse.

For some reason, I have no contact with the Russians, but I immediately have a blast with the Chinese. I try to call the owner of my Airbnb, I’m seven hours late.😅

This is great for my budget, a delay like this earned me approximately € 600🤑And this won’t mess up my schedule, because I don’t have one. I have to get used to it, but the existence of the “modern nomad” is exactly what I experienced today. Accepting things are the way they are and where life will bring you.

For now, I’m in Beijing, we’re in the air but everything will be fine. Around me, there’s Russian and Chinese gibberish. It sounds like the Brabants of yesterday night..

Monday 26th November

A short day, 7 hours of time difference. I’ve indeed arrived in Beijing. The “transfer bookings lady” in Moscow had written my flight number to Hong Kong on the boarding pass to Beijing. So I went to the transfer desk to check if this is ok. And, it’s not… 😀

The next challenge: how do I get one of those? I must check in at customs and then again in the departure hall. With my understanding, that is not going to work because you need a visa for China, which I do not have. And indeed, this is not going to work. How do you get a boarding pass and bypass the customs in less than two hours? I’ll miss this flight as well if I don’t. To make a long story short:

Two of the airport staff are working and on it. It is difficult that you can’t actually communicate with them. Their English is not particularly developed. Eventually, we ended up in a bus through an internal employee route that takes me to the aircraft through the departure hall. There, there is someone else waiting for me who brings me to the right gate. The moment I see the gate a boarding pass comes flying from the sky and everything is fixed. Turns out there is an employee on a higher floor who has printed that thing and happily let it flutter down towards me to win time. GENIUS!

Seven hours later than planned I arrive in Hong Kong. Turns out my luggage is still in Beijing, haha. It’ll all work itself out sometime this week. I’m not complaining, now I don’t have to carry it around. Off to the subway! Another day at the office. 😂

But there’s still one more thing:

In my suitcase, there’s some stuff like a hard drive, a GoPro, a little speaker, that kind of stuff. I received an email stating that my suitcase didn’t pass security. I can pick it up in Beijing or abandon my suitcase, haha… Great options. Beijing is a four-hour flight from Hong Kong.

I requested the phone number of the security company and called. Spoke with them on the phone for one and a half hours, so we finally ended up the Rotterdam way. 😉

One day later I receive a message saying that my luggage has arrived in Hong Kong anyway.

Hacked the system 😊

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

4 thoughts on “The Trip 25 November – 6 Januari”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.