Rotterdam 11-2-2019

Normal life isn’t quite normal

A month ago I was still in Singapore, with 30 degrees, sun and delicious food. Now I am at Codarts Rotterdam with a cheese croissant and a cup of coffee. Monday morning is not the favorite part of day for many people. Students also have difficulty with this. Since I give individual lessons, I suddenly have time to write a blog …

Yesterday I got the key for an apartment in Rotterdam where I can stay for two months. The actual resident is in Thailand until April.

A “nomadic existence” when you are traveling is adventurous and familiar. Now that I am in the Netherlands I live in the same way as on my journey: still adventurous but also strange. You are at Schiphol and then you are “at home”, only without a house. I spend the first few days in an Airbnb in Rotterdam. I’m on the sixteenth floor and can look into my old home. I can see the boats that until recently I described as “new neighbors”.

Why am I living this way? Actually, this started with a practical idea. Why rent a house if you are not there for half of the year? Living in Rotterdam is expensive. If you do not have those costs then you do not have to earn that money, so you have a lot of time left. That time I use to forge beautiful plans. People who know me a little bit know that I will also carry out my plans during the forging. “Doing” is a primary necessity of life for me. Another need is having “options”. The good thing about this is that I always have a plan B up to and including Z, the lesser thing is that the focus on plan A is compromised sometimes, and then you need time again …

You know what else is great? Because of my way of life, I meet very nice people whom I would normally never meet. For example, I spent a few days in a young couple’s home. She is from Buenos Aires and he is from Montevideo. Exactly, the cities I’m visiting during the second part of The Trip. How nice is that! Their house is full of homemade paintings and there is always a nice air in the house of a freshly made meal. I still have to convince them that the Dutch kitchen can also be delicious. Next weekend we will see each other again, great!

“Follow the road in your motorhome”. I can still hear it now. “Tasmania is the best place on earth, you can live in a motorhome”. I have been aware for some time that Rotterdam is “the best place on earth” for me. “Follow the road” is a bit easier in Tasmania than in Rotterdam, there simply aren’t that many roads, but since I like options … My yellow shoes are my “motorhome”, so in the end I’m finding my way pretty well.

In the past month I really experienced how much energy my work costs me. Not the rehearsals and concerts that I give, not even the teaching, but all nonsense around it. In the first week in the Netherlands, there are already discussions about all the formalities surrounding examinations, module descriptions and concert organizations. The following weeks were filled with postal address extensions, and all kinds of other formalities related to my changed lifestyle. There was also a “stab Carlo in the back” action that made the month of January complete, in short: back home…

But, I’m having a good time. It is a quest, absolutely. And what am I looking for? Who knows. The need to search, literally and figuratively, and for traveling is huge. That’s enough for me. Slowly The Trip part 2 arrives. New York and South America. Probably a trip to Uganda as well. Make plans, implement, make contacts and above all enjoy everything that lies in front of you.

This weekend I’m off to Restaurant de Beyerd in Breda first. All dishes are prepared with beer. So curious what my Latino Airbnb hosts will think of it…


Hoezo een normaal leven?

Vandaag een maand geleden zat ik nog in Singapore, 30 graden, zon en heerlijk eten. Nu zit ik op Codarts Rotterdam met een kaascroissant en een kop koffie. Maandagochtend is niet het favoriete dagdeel van veel mensen. Ook studenten hebben hier wel eens moeite mee. Aangezien ik individuele lessen geef heb ik dan ineens tijd om een blog te schrijven…

Gisteren heb ik de sleutel gekregen van een appartement in Rotterdam waar ik twee maanden kan blijven. De eigenlijke bewoner zit tot april in Thailand.

Een “nomaden-bestaan” als je op reis bent is avontuurlijk en ook wel vertrouwd. Nu ik in Nederland ben leef ik eigenlijk op dezelfde manier als op mijn reis. Nog steeds avontuurlijk maar ook vreemd. Je staat op Schiphol en dan ben je “thuis”, alleen dan zonder huis. De eerste paar dagen in een Airbnb in Rotterdam. Op zestien hoog kijk ik zo in mijn oude huis. Ik zie de boten liggen die ik tot voor kort als “nieuwe buren” omschreef.

Waarom ik op deze manier leef? Eigenlijk is dit begonnen vanuit een praktische gedachte. Waarom een huis huren als je er de helft van het jaar niet bent? In Rotterdam wonen is duur. Als je die kosten niet hebt dan hoef je dat geld ook niet te verdienen, waardoor je veel tijd overhoudt. Die tijd gebruik ik dan weer om mooie plannen te smeden. Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik mijn plannen tijdens het smeden ook al ga uitvoeren. “Doen” is voor mij wel een primaire levensbehoefte. Een andere levensbehoefte is het hebben van “opties”. Het goede hiervan is dat ik altijd wel een plan B tot en met Z heb, het minder goede is dat de focus op plan A soms wat in het gedrang komt, en dan heb je weer tijd nodig…

Wat ook erg leuk is? Door mijn manier van leven ontmoet ik hele leuke mensen die ik normaal nooit zou ontmoeten. Zo heb ik een aantal dagen bij een jong stel in huis gezeten. Zij komt uit Buenos Aires en hij uit Montevideo. Juist ja, precies steden waar ik naartoe ga tijdens het tweede deel van The Trip. Hoe leuk is dat! Hun huis staat vol met zelfgemaakte schilderijen en er hangt altijd wel een lekkere lucht in huis van een vers gemaakte maaltijd. Ik moet hen nog overtuigen dat ook de Nederlandse keuken lekker kan zijn. Volgend weekend gaan we elkaar weer zien, echt heel leuk!

“Follow the road in your motorhome”. Hij galmt nog stevig na. “Tasmania is the best place on earth, you can live in a motorhome”. Nu ben ik er sinds enige tijd wel achter dat Rotterdam voor mij “the best place on earth” is. “Follow the road” is in Tasmanië iets eenvoudiger dan in Rotterdam, er liggen simpelweg niet zoveel wegen, maar aangezien ik van opties hou… Mijn gele schoenen zijn mijn “motorhome”, dus uiteindelijk ben ik aardig onderweg.

De afgelopen maand ben ik echt gaan ervaren wat een energie mijn werk kost. Niet de repetities en concerten die ik doe, ook niet het lesgeven, maar alle toeters en bellen daaromheen. In de eerste week in Nederland gelijk alweer gesprekken over alle formaliteiten rondom examens, modulebeschrijvingen, concertorganisatie. De weken daarna gevuld met verlenging postadres, en allerlei andere formaliteiten die te maken hebben met mijn veranderde levensstijl. Er was ook nog een “zaag aan Carlo’s poten” actie actief die de maand januari compleet maakte, kortom: BACK HOME…

Maar, ik heb het wel naar mijn zin. Zeker, het is een zoektocht. Waarnaar? Wie zal het zeggen. De behoefte om te zoeken, letterlijk en figuurlijk op reis gaan is groot. Voor mij is dat genoeg. Langzaamaan komt The Trip deel 2 er aan. New York en Zuid Amerika. Waarschijnlijk nog aangevuld met een trip naar Uganda. Plannen maken, uitvoeren, contacten leggen en vooral genieten van alles wat weer komen gaat.

Dit weekend eerst naar Restaurant de Beyerd in Breda. Allemaal gerechten met bier bereid. Zo benieuwd wat mijn Latino Airbnb hosts hiervan gaan vinden…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.